Circular weaving loom, Ø 28cm (11in)
Circular weaving loom, Ø 28cm (11in)
Circular weaving loom, Ø 28cm (11in)

Circular weaving loom, Ø 28cm (11in)

This loom allows you to make circular weaving easily. The wooden ring has small notches around the edge so that the warp stays in place. 

The loom measures 28 cm / 11 inch in diameter and comes with a small needle and a brief instruction of how to warp it and start weaving.

****************************************************

Rund vävram

Den här vävramen tillåter dig att väva i cirklar på ett enkelt sätt. Träringen har små skåror runtom så att varptråden hålls på plats. 

Vävramen är 28 cm lång i diameter och du får en liten nål samt en enklare instruktion (på engelska) för hur du trär ramen och börjar väva.