Frame loom for weaving, Medium
Frame loom for weaving, Medium
Frame loom for weaving, Medium
Frame loom for weaving, Medium
Frame loom for weaving, Medium
Frame loom for weaving, Medium

Frame loom for weaving, Medium

This frame loom may be the smaller of the two frame looms in my shop, but it is still pretty large! It is made of hornbeam tree and measures 42cm x 53cm. You can easily create smaller pieces by warping a smaller area of the loom. You can get warp thread here.

This loom comes with:

  • 2 Weaving Shuttles
  • Heddle Bar
  • Comb (plastic)

Dimensions:

L53cm x W42cm (L20.9 in x W16.5 in)

Warping area:

L48 cm x W36,5 cm (L18.9 in x 14.4 in)

****************************************************

Vävram

Den här vävramen må vara den mindre av de två vävramarna i min shop, men den är trots det ganska stor! Den är tillverkad av avenbok och är 42 cm bred och 53 cm lång. Du måste inte väva ramens maxbredd utan kan självklart trä varptråden på ett mindre område. Varptråd kan du hitta här.

När du köper denna vävram ingår:

  • 2 skyttlar
  • Vändkam (Heddle Bar)
  • Garnkam (plastic)

Storlek:

L53 cm x B42 cm

Vävområde:

L48cm x B36,5 cm